Czym jest hipnoza i do czego jej używać

Czym jest hipnoza?

Hipnoza jest procesem tak powszechnym i tak rozległym, że zamknięcie jej w konkretnej kategorii może być bardzo trudne. Temu kto poda pełną i wyczerpującą definicję słowa hipnoza, należałaby się nagroda.

Wikipedia opisuje, że hipnoza to specyficzny stan psychiczny charakteryzujący się zwiększoną podatnością na sugestię. I to jest prawda.

Są ludzie, którzy twierdzą, że hipnoza nie istnieje i są tacy, którzy mówią, że wszystko jest hipnozą.

Hipnotyczny trans to stan, najczęściej, głębokiego rozluźnienia, w którym człowiek uzyskuje lepszy dostęp do swoich zasobów oraz do swoich emocji, za które odpowiada podświadomość. Na szkoleniach często mówię, że hipnoza jest swoistą rozmową z podświadomością, co jest oczywiście metaforą, gdyż rozmowa jest domeną sfery świadomej, a podświadomość nie posiada zdolności bezpośredniej komunikacji werbalnej. Posiada za to zdolność komunikowania się na poziomie symboli, odczuć i emocji. Podświadomość jest pewnego rodzaju bazą danych przechowującą wszystkie doświadczenia z naszego życia, wszystkie emocje oraz połączenia jakie wytworzyły się pomiędzy tymi obiema sferami, w trakcie dotychczasowych doświadczeń

Język hipnozy oraz jej elementy są bardzo powszechne w codziennym życiu. Bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę czy też nie obcujemy z hipnozą każdego dnia. Jest wykorzystywana w terapii, języku reklamy, technikach perswazji, ale ponadto występuje samoistnie, ponieważ trans jest naturalnym stanem, któremu w równie naturalny sposób podlegamy. Stan hipnotycznego transu wiąże się też z częstotliwościami fal mózgowych, a jako że mózg pracuje ze zmienną częstotliwością fal, to wielokrotnie samoistnie wchodzimy w stan transu, nie zdając sobie z tego sprawy.

Teraz skupimy się bardziej na tym do czego można jej używać, niż nad tym jak ją dokładnie zdefiniować.

Hipnoza w rozwoju osobistym i hipnoterapii

Jako że zarówno nasze emocje mają swoje źródło w nieświadomości, jak również większość naszych decyzji podejmowana jest pod wpływem sfery nieświadomej, hipnoza umożliwia lepsze zarządzanie własnymi emocjami, które przekładają się na myśli, a te z kolei owocują konkretnymi działaniami. W związku z tym, przy użyciu hipnozy można stosunkowo łatwo i szybko dokonać zmiany nawyków, pozbyć się dotychczasowych lęków, nałogów, fobii, zneutralizować negatywne emocje związane z wydarzeniami z przeszłości. To co jednak ma w hipnozie olbrzymi potencjał to tak zwany model generatywny, czyli możliwość lepszego zarządzania swoimi umiejętnościami i swoim potencjałem. Mówiąc inaczej, korzystając z hipnozy można bardzo efektywnie motywować się do działania i czerpać w pełni z własnych możliwości, które czasami sami sobie ograniczamy pod wpływem przeżytych porażek, niepowodzeń oraz społecznie nabytych obaw przed pokazaniem swojego prawdziwego oblicza oraz obaw przed szczerym wyrażaniem siebie.

Do czego przydaje się umiejętność hipnotyzowania innych ludzi?

Hipnoza to pojęcie znacznie szersze od wykreowanego, w dużej mierze przez Hollywood, obrazka, w którym osoba hipnotyzowana leży na kozetce, a hipnotyzer pochyla się nad nią z wahadełkiem monotonnie licząc. Tak naprawdę, do wywołania stanu transu wcale nie trzeba nikogo „usypiać”. Można wywołać ten stan u innych ludzi, w trakcie kiedy pozostaną oni z otwartymi oczyma i pozornie świadomi. Owszem, ponieważ w hipnozie bardzo dużą rolę odgrywają wizualizacje, dużo skuteczniej jest dawać sugestie osobie, która wyłączy swój najszerszy kanał odbierania informacji jakim jest wzrok. Nie jest to jednak warunek konieczny.

Hipnoza polega na wprowadzeniu specyficznego stanu umysłu, w którym zwiększa się podatność na sugestie. W związku z tym, korzystając ze stanu transu dużo łatwiej można zaszczepiać innym ludziom idee oraz pomagać im w lepszej organizacji ich wewnętrznego świata doświadczeń, przeżyć, emocji i decyzji. Co to znaczy? Korzystając z hipnozy można łatwo podnieść poziom pewności siebie, motywacji i chęci do działania zarówno sobie jak i innym. O tym jak korzystać z hipnozy na sobie dowiesz się więcej w zakładce autohipnoza. Można też bardzo szybko wprowadzić osobę w stan głębokiego rozluźnienia, który jest bardzo zdrowym i wydajnym stanem umysłu, pozwalającym regenerować się w znacznie krótszym czasie.

Język perswazji w biznesie i reklamie

Język hipnozy występuje bardzo często w tekstach marketingowych i reklamowych. Korzystając z określonych wzorców językowych i struktur lingwistycznych oraz wiedzy na temat tego w jaki sposób umysł przetwarza obrazy, można wpływać na sposób myślenia oraz konkretne reakcje innych ludzi. Dobrym przykładem wykorzystania wzorców hipnotycznych są niektóre reklamy, które mijasz każdego dnia. Dopóki nie poznasz tych mechanizmów, na świadomym poziomie nie zdajesz sobie sprawy, w jaki sposób oddziałują one na Twoją podświadomość, a co za tym idzie, na Twoje myśli, emocje i decyzje. Język reklamy i biznesu często czerpie z tak zwanego Modelu Miltona, czyli wzorców językowych wypracowanych przez jednego z najbardziej znanych współczesnych hipnotyzerów – Miltona Ericksona.

W zasadzie Ty też, wielokrotnie w swoim życiu używasz stanu hipnotycznego transu, tylko być może do tej pory nie zdajesz sobie z tego sprawy. Choćby wtedy kiedy opowiadasz dziecku bajkę. Albo wtedy, kiedy opowiadasz komuś historię i widzisz, że ta osoba podąża za Twoją opowieścią do tego stopnia, że przestaje doświadczać dużej ilości bodźców, płynących ze świata zewnętrznego.

W hipnozie nie ma żadnej magii, ani sił nadprzyrodzonych. Jest jedynie wiedza i zrozumienie naturalnych procesów związanych z pracą mózgu oraz funkcjonowaniem umysłu.

To co proponuję Ci na tej stronie, to zacząć korzystać świadomie z procesu, który funkcjonuje i działa w codziennym świecie, bez względu na to czy o tym wiesz, czy też nie. Proponuję Ci zacząć korzystać świadomie z tego, co i tak robisz, tylko nie znasz struktur procesu, który się odbywa i robisz to intuicyjnie i przypadkowo.

About the author: admin